Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića JEŽIĆ Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto
1. ODGOJITELJ/ICA – puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog zamjene radnice na bolovanju

 

Uvjeti: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97).
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci ).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno poštom roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DV JEŽIĆ Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65,
21 320 Baška Voda s naznakom «za natječaj».
Nepotpune i nepravovaljane prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Image

Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda

Adresa: Podspiline 2, Baška Voda
Sjedište: Obala Sv. Nikole 65, Baška Voda
Tel: 021/ 620 444
Fax: 021/ 620 444
E-mail: djecji.vrtic.jezic.baska.voda@st.t-com.hr
Matični broj: 1253964
OIB: 55626933145
IBAN: HR8323900011101092810
Osnivač: Općina Baška Voda
Ravnateljica: Ivana Jurišić, univ. bacc. praesc. educ.
© 2024. Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda. Sva prava pridržana.
Designed by WebMark.
Image