Odluka o ljetnom radu

DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ BAŠKA VODA

Klasa : 601-05/20-5

Urbroj: 2147/20-1-02-20-3

Baška Voda , 24. lipnja 2020.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić je na svojoj 39. sjednici održanoj elektronskim putem donijelo slijedeću

ODLUKU

Zbog epidemiološke situacije ove 2020. godine u ljetni rad vrtića od 1.7. -24. 8. 2020. mogu se upisati:

-djeca koja nisu pohađala Vrtić a podnijela su zahtjev za upis u Vrtić u pedagoškoj 2020./21. godini kao novi korisnici ( uvjet: napunjene tri godine života)

- djeca koja kreću u prvi razred

Zahtjevi za upis se mogu preuzeti u Vrtiću.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Danijela Svalina

 

Preuzimanje priloga:

Odluka o ljetnom radu .docx

Image

Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda

Adresa: Podspiline 2, Baška Voda
Sjedište: Obala Sv. Nikole 65, Baška Voda
Tel: 021/ 620 444
Fax: 021/ 620 444
E-mail: djecji.vrtic.jezic.baska.voda@st.t-com.hr
Matični broj: 1253964
OIB: 55626933145
IBAN: HR8323900011101092810
Osnivač: Općina Baška Voda
Ravnateljica: Ivana Jurišić, univ. bacc. praesc. educ.
© 2024. Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda. Sva prava pridržana.
Designed by WebMark.
Image