Odluka o rezultatima upisa djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./21.

Dječji vrtić Ježić Baška Voda

Klasa: 034-01/20-02/01

Urbroj: 2147/02-1-02-20-1

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Ježić Baška Voda, Upravno vijeće Vrtića dana 18. lipnja 2020. godine donosi

 

ODLUKU  

O REZULTATIMA UPISA DJECE U

PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA

PEDAGOŠKU GODINU 2020. /21.

 

 1. Svi zahtjevi za upis djece u 6-satni program u pedagoškoj godini 2020./21.dosadašnjih korisnika, djece koja pohađaju Vrtić i novih korisnika , djece koja se prvi put upisuju u Vrtić i ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u dječji vrtić su pozitivno riješena. Sva su djeca upisana.

 

 1. Djeca koja ne ispunjavaju uvjet za vrtić- do 31. 8. 2020. nemaju navršene tri godine živote, uvrštavaju se na listu čekanja. Kad ispune uvjet mogu pohađati vrtić u poslijepodnevnoj mlađoj skupini.

               Upisni brojevi djece : 15, 25 i 57.

 

 1. Žalba protiv Odluke o rezultatima upisa podnositelj zahtjeva ima pravo uložiti u pisanom obliku Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana objave rezultata.

 

 1. Pedagoška godina počinje 1. rujna 2020.

 

Starija skupina ujutro

Redni broj   / upisni broj djeteta

 1. 32
 2. 3
 3. 2
 4. 60
 5. 61
 6. 5
 7. 17
 8. 8
 9. 4
 10. 26
 11. 33
 12. 36
 13. 35
 14. 59
 15. 1
 16. 55
 17. 47
 18. 30
 19. 11
 20. 58

 

Mlađa skupina jutro

Redni broj / upisni broj djeteta

 1. 14
 2. 51
 3. 43
 4. 42
 5. 49
 6. 50
 7. 56
 8. 48
 9. 12
 10. 39
 11. 46
 12. 13

 

 

Starija skupina poslijepodne

Redni broj / upisni broj djeteta

 1. 40
 2. 7
 3. 37
 4. 29
 5. 16
 6. 54
 7. 20
 8. 53
 9. 23
 10. 44
 11. 24
 12. 19
 13. 28
 14. 22
 15. 6
 16. 21
 17. 10

 

Mlađa skupina poslijepodne

Redni broj / upisni broj djeteta

 1. 52
 2. 9
 3. 27
 4. 18
 5. 31
 6. 34
 7. 38
 8. 41
 9. 45

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Danijela Svalina

 

Preuzimanje priloga:

Odluka o rezultatima upisa djece 2020/21 .docx

Image

Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda

Adresa: Podspiline 2, Baška Voda
Sjedište: Obala Sv. Nikole 65, Baška Voda
Tel: 021/ 620 444
Fax: 021/ 620 444
E-mail: djecji.vrtic.jezic.baska.voda@st.t-com.hr
Matični broj: 1253964
OIB: 55626933145
IBAN: HR8323900011101092810
Osnivač: Općina Baška Voda
Ravnateljica: Ivana Jurišić, univ. bacc. praesc. educ.
© 2024. Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda. Sva prava pridržana.
Designed by WebMark.
Image