Oglas za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019/20.

DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ BAŠKA VODA
Klasa: 034-01/19-01/01
Urbroj: 2147/02-1-01-19-01

 

OGLAS
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./20.


Dječji vrtić Ježić Baška Voda primat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja u prostoru Vrtića , Podspiline 2. od 20. 05. - 31.5. 2019. u vremenu od 08:00 do 11:00 sati i od 14:00 do 15:00 sati (ponedjeljak, utorak, srijeda i petak) 14:00 do 18:00 (četvrtak).NOVI POLAZNICI

DOKUMENTI ZA UPIS:
1. popunjen zahtjev za upis
2. uvjerenje o prebivalištu djeteta i preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
3. rodni list djeteta
4. liječnička potvrda za dijete o sposobnosti pohađanja vrtića
5. nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb za dijete s teškoćama u razvoju ili potvrda nadležne zdravstvene ustanove o eventualnim smetnjama u razvoju
6. rješenje o skrbništvu
7. preslike dokumenata kojim se dokazuje prednost djeteta pri upisu u Vrtić

Prednost imaju:
* obveznici programa predškole - direktan upis
* djeca žrtava i invalida Domovinskog rata
* djeca bez oba roditelja, u udomiteljskoj obitelji ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
* djeca zaposlenih roditelja – oba roditelja rade
* teža bolest ili invalidnost jednog od roditelja
* djeca samohranih zaposlenih roditelja
* djeca iz obitelji s troje i više djece
* djeca s teškoćama u razvoju
* djeca u obitelji koja živi u teškim socijalnim uvjetima
* djeca čiji roditelji primaju doplatak za djecu

Pobliže informacije o načinu podnošenja prijave za upis i postupku upisa možete dobiti u Vrtiću, na tel. 021 620 444 ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Starim polaznicima osigurava se upis u novu pedagošku godinu podnošenjem zahtjeva za upis – dobiva se u Vrtiću.

Prije podnošenja zahtjeva za upis djece koja pohađaju Vrtić za novu pedagošku 2019/2020. godinu podmiriti dospjele obaveze prema Vrtiću.
Rezultati upisa bit će objavljeni 01.07.2019. na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića.Baška Voda, 13. svibnja 2019.


Ravnateljica
Jasminka Križanović

 

Preuzimanje priloga:

Zahtjev za upis djeteta .doc

Image

Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda

Adresa: Podspiline 2, Baška Voda
Sjedište: Obala Sv. Nikole 65, Baška Voda
Tel: 021/ 620 444
Fax: 021/ 620 444
E-mail: djecji.vrtic.jezic.baska.voda@st.t-com.hr
Matični broj: 1253964
OIB: 55626933145
IBAN: HR8323900011101092810
Osnivač: Općina Baška Voda
Ravnateljica: Ivana Jurišić, univ. bacc. praesc. educ.
© 2024. Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda. Sva prava pridržana.
Designed by WebMark.
Image