Latest Tips & Tricks About Baby Care

Credibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Oglas za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./24.

DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ BAŠKA VODA
Klasa: 034-03/23-01
Urbroj : 2147-25- 02-1
Baška Voda, 11. svibnja 2023.
 
 
OGLAS ZA UPIS DJECE U PROGRAM
PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./24.
 
Prijave za upis djece predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja obavit će se od 18. svibnja 2023. godine do 31. svibnja 2023. osobno, elektronskim putem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili preporučeno na adresu Dječji vrtić Ježić Baška Voda, Podspiline 2, 21320 Baška Voda.
Zahtjevi za upis djece – novih i starih polaznika mogu se preuzeti na web stranici Vrtića ili u vrtiću.
 
 
NOVI POLAZNICI
Potrebni dokumenti za upis:
  1. popunjen zahtjev za upis
  2. rodni list djeteta (preslika)
  3. preslik osobnih iskaznica ili potvrda prebivališta roditelja
  4. uvjerenje o prebivalištu ili boravištu djeteta
  5. liječnička potvrda djeteta o sposobnosti pohađanja vrtića
  6. preslike dokumenata kojima se dokazuje prednost djeteta pri upisu u Vrtić
 
Prednost imaju po članku 11. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Ježić Baška Voda imaju:
-dijete predškolac – izravan upis
-dijete koje je do 1. travnja ove godine navršilo četiri godine života
- djeca roditelja invalida Domovinskog rata                                              
- djeca iz obitelji s troje ili više djece                                                                
- djeca oba zaposlena roditelja                                                                    
- djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrde izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
- djeca samohranih roditelja                                                                      
- djeca iz jedno roditeljskih obitelji                                                                                           
-djeca osoba s invaliditetom upisanih u registar osoba s invaliditetom
- djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima
- djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića                                
- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade  
   Komisija za upis odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno -obrazovani rad na temelju dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora stručnog tima s roditeljima uz nazočnost djeteta i donosi listu upisane djece, odnosno bodovnu listu ako se pristupa bodovanju.
                                                                                                                                                   
STARI POLAZNICI
Starim polaznicima osigurava se upis u novu pedagošku godinu podnošenjem zahtjeva za upis.                                                                          
Prije podnošenja zahtjeva za upis djece koja pohađaju Vrtić za novu pedagošku godinu 2023./24. godinu potrebno je podmiriti dospjele obaveze prema Vrtiću.
 
Pobliže informacije o načinu podnošenja prijave za upis i postupka u upisa možete dobiti u Vrtiću na tel. 620 444 ili na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rezultati upisa bit će objavljeni najkasnije 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis djece u Vrtić.
 
 
Baška Voda, 11. svibnja 2023.
 
                                                                                
Predsjednica Upravnog vijeća
Danijela Svalina
 
 
Preuzimanje priloga:
 
 
 
Image

Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda

Adresa: Podspiline 2, Baška Voda
Sjedište: Obala Sv. Nikole 65, Baška Voda
Tel: 021/ 620 444
Fax: 021/ 620 444
E-mail: djecji.vrtic.jezic.baska.voda@st.t-com.hr
Matični broj: 1253964
OIB: 55626933145
IBAN: HR8323900011101092810
Osnivač: Općina Baška Voda
Ravnateljica: Ivana Jurišić, univ. bacc. praesc. educ.
© 2024. Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda. Sva prava pridržana.
Designed by WebMark.
Image