DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 )   Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radna  mjesta 

 • 1. LOGOPED/ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2022.
 • 2. PEDAGOG/ICA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2022. 

Uvjeti: prema  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97).   

 • 3. ASISTENT / POMAGAČ/ICA U NASTAVI  - za rad s djecom s teškoćama, na pola radnog vremena do 30. lipnja 2022

Uvjeti: srednja škola u četverogodišnjem trajanju VŠS ili VSS pedagoških studija 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: 
- životopis,  dokaz o stručnoj spremi,  potvrdu o nekažnjavanju i ne vođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci ) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i  94/13.), dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno poštom roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DV Ježić  Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda  s naznakom «za natječaj».
Nepravovremene  prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjem vrtiću Ježić Baška Voda da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

 Baška Voda, 18. listopada 2021. 

Na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 91/13 ) Upravno vijeće Djećjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. LOGOPED/ ICA - na pola radnog vremena do 30. lipnja 2021


Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u djećjem vrtiću (NN broj 133/97).

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci ) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.), dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o radnom stažu (elektronski zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno poštom roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DV Ježić Baška Voda, Podspiline 2, 21 320 Baška Voda s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjem vrtiću Ježić Baška Voda da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radna mjesta

 • 1. LOGOPED /ICA – pola radnog vremena do 31. kolovoza 2020.
 • 2. VIŠA MEDICINSKA SESTRA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2020.
  Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 I 94/13) I Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN broj 133/97).
 • 3. ASISTENT/ POMAGAČ/ICA U NASTAVI za rad s djecom s teškoćama, na pola radnog vremena do 30. lipnja 2020.
  Uvjeti: srednja škola u četverogodišnjem trajanju m VŠS ILI VSS pedagoških studija

Kandidati za prijavu na natječaj prilažu:
životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju i ne vođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN BR, 10/97, 107/07I 94/13) dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o radnom stažu i elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu :
DV Ježić Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda s naznakom „za natječaj“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjem vrtiću da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Baška Voda , 10. prosinca 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ za radna mjesta

 • 1. PEDAGOG/ICA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2020.
 • 2. VIŠA MEDICINSKA SESTRA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2020.

Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 I 94/13) I Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97).
Kandidati za prijavu na natječaj prilažu:
Životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci) i sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN BR, 10/97, 107/07I 94/13) dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o radnom stažu i elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu :
DV Ježić Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda s naznakom „za natječaj“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj vrijedi od 16. 09. do 24. 9. 2019.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94 /13) i članka 39. Statuta Dječjeg vrtića, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda na sjednici održanoj dana 07. veljače 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda


Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na pola radnog vremena na razdoblje od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti :
- životopis
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
- izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno o ne vođenju kaznenog niti prekršajnog postupka (ne starije od dana objave natječaja).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dječji vrtić Ježić Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda, s naznakom: «za natječaj», u roku 8 (osam) dana od objave ovog natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Predsjednica Upravnog vijeća
Danijela Svalina

 

Klasa: 112-06/19-01/01-1
Urbroj: 2147/02-1-02-19/1
Baška Voda, 15. veljače 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. LOGOPED/ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
za radna mjesta


1. ODGOJITELJ / ICA – na puno radno vrijeme na neodređeno
2. PEDAGOG/ICA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2019.
3. VIŠA MEDICINSKA SESTRA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
asistenta / pomagač/ ica u nastavi
za rad s djecom s teškoćama, na pola radnog vremena do 30. 05. 2018.


Uvjeti: srednja škola u četverogodišnjem trajanju , VŠS ili VSS pedagoških studija

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
za radna mjesta


1. VIŠA MEDICINSKA SESTRA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2018.
2. LOGOPED /ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radna mjesta


1. ODGOJITELJ /ICA – na puno radno vrijeme  do  30. lipnja 2018.
2. PEDAGOG/ICA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2018.
3. VIŠA MEDICINSKA SESTRA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto
1.  LOGOPED/ ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2017.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 )Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
   za radno mjesto

1.  LOGOPED/ ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2017.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 )Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

1. ODGOJITELJ / ICA – na puno radno vrijeme  do  30. lipnja 2017.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto
1. ODGOJITELJ / ICA – na puno radno vrijeme do povratka odsutne djelatnice
najduže do 30. lipnja 2016.
2. LOGOPED / ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2016.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića JEŽIĆ Baška Voda, dana 06. 03. 2015. , donijelo je
ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ ICA – puno radno vrijeme , 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog zamjene radnice na bolovanju.

Ova Odluka o poništenju natječaja će se objaviti na isti način kao i natječaj od 26. 02. 2015. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića JEŽIĆ Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto
1. ODGOJITELJ/ICA – puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog zamjene radnice na bolovanju

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta  Dječjeg vrtića JEŽIĆ Baška Voda, Upravno vijeće raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje
RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)
na pola radnog vremena


Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine na pola radnog vremena.