Ispiši ovu stranicu

Natječaj za radna mjesta viša medicinska sestra i logoped/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
za radna mjesta


1. VIŠA MEDICINSKA SESTRA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2018.
2. LOGOPED /ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2018.


Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07) I 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97).

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci ) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.), dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) .

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DV Ježić Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65,
21 320 Baška Voda s naznakom «za natječaj».

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren od 27. 10. 2017. do 04. 11. 2017.