DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

O nama

Dječji vrtić «Ježić» osnovan je 22.03.1996. godine temeljem Odluke o osnivanju predškolske ustanove Općinskog vijeća Baška Voda. Tom Odlukom vrtić se osamostalio i izdvojio iz DV «Marica  Sržić» Makarska te su formirane 2 skupine djece.
 
Danas je Dječji vrtić «Ježić» predškolska ustanova u kojoj se svake godine upiše oko 70 djece raspoređenih u četiri odgojne skupine.  Vrtić je organiziran kao 6- satni program za  djecu od navršene treće godine života do polaska u školu. Za polaznike vrtića se organizira i ljetni rad u jednoj skupini jutarnje smjene.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u našem vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama. Otvorenošću, fleksibilnošću, pozitivnim odgojnim utjecajima nastojimo uspostaviti dobru suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.
U vrtiću je organiziran kraći program ranog učenja engleskog  jezika s djecom predškolske dobi u sklopu redovitog programa rada predškolske ustanove.